فرش ها اصلی ترین بخش دکوراسیون خانه های ما هستند. بهترین و مناسب ترین کاری که میتوانیم با فرش های ارزشمندمان بکنیم این است که در وقت هایی مناسب شستشو فرش ها را انجام دهیم. این دغدغه ی تمام خانم هاست.