مبلشویی

آیا احساس نمی کنید، مبل های خانه یا محل کارتان نیاز به مبلشویی اساسی دارند. برای جلوگیری از زود کثیف شدن مبل ها باید بسیار مواظب آنها بود. اما هر چقدر هم که احتیاط به خرج بدهید، باز هم ناگزیر به مبلشویی خواهید بود. امروزه مشغله های زیاد کاری و درسی وقت آزاد زیادی را برای افراد نمی گذارد تا به کارهای متفرقه بپردازند. برای همین شما می توانید تمیز ترین و سریعترین مبلشویی های را برای کارهای خود انتخاب کنید. دقیقا همانند قالیشویی، مبلشویی نیز نیاز به نیروی متخصص خود دارد.

ادامه مطلب

رفوگری فرش

رفوگری را هنر مرمت فرش های آسیب دیده می دانند. این هنر مکمل هنر فرش باشی و قالیبافی است که بعد از آن ظهور کرده است. برای فهمیدن عمق اهمیت این حرفه، پزشک و جراح را در نظر بگیرید که در اتاق عمل چه کاری می کند؟ احیای یک جان! هنرمند رفوگری نیز دقیقا همین کار می کند، احیای جان و روح یک فرش بسیار زیبا.

ادامه مطلب

شستشو فرش

فرش ها اصلی ترین بخش دکوراسیون خانه های ما هستند. بهترین و مناسب ترین کاری که میتوانیم با فرش های ارزشمندمان بکنیم این است که در وقت هایی مناسب شستشو فرش ها را انجام دهیم. این دغدغه ی تمام خانم هاست.

ادامه مطلب