رفوگری فرش

رفوگری را هنر مرمت فرش های آسیب دیده می دانند. این هنر مکمل هنر فرش باشی و قالیبافی است که بعد از آن ظهور کرده است. برای فهمیدن عمق اهمیت این حرفه، پزشک و جراح را در نظر بگیرید که در اتاق عمل چه کاری می کند؟ احیای یک جان! هنرمند رفوگری نیز دقیقا همین کار می کند، احیای جان و روح یک فرش بسیار زیبا.

ادامه مطلب

شستشو فرش

فرش ها اصلی ترین بخش دکوراسیون خانه های ما هستند. بهترین و مناسب ترین کاری که میتوانیم با فرش های ارزشمندمان بکنیم این است که در وقت هایی مناسب شستشو فرش ها را انجام دهیم. این دغدغه ی تمام خانم هاست.

ادامه مطلب