رفوگری را هنر مرمت فرش های آسیب دیده می دانند. این هنر مکمل هنر فرش باشی و قالیبافی است که بعد از آن ظهور کرده است. برای فهمیدن عمق اهمیت این حرفه، پزشک و جراح را در نظر بگیرید که در اتاق عمل چه کاری می کند؟ احیای یک جان! هنرمند رفوگری نیز دقیقا همین کار می کند، احیای جان و روح یک فرش بسیار زیبا.

همه ی ما در خانه ی خود فرش های بسیار زیبا و ارزشمند دارید. شاید به هر دلیل اتفاقی از قبیل، پارگی، سوختی و غیره برای این فرش ها بیفتد. آنگه تنها رفوگر است که می تواند چاره ی مشکل ما را پیدا کند. امروزه شما می توانید فرش های آسیب دیده را با همان کیفیت و زیبایی که قبل از آسیب داشتید، تحویل بگیرید.

رفوگری فرش های آسیب دیده

در هر کجا که هستید، فرش های پاره شده یا سوخته ی خود را به یک متخصص رفوگری بسپارید، تا چیزی دقیق مثل روز اول را تحویل بگیرید. ما از اولین کسی که هنر رفوگری را برای فرش ها و منسوجات به کار برد بر نداریم، اما قطعا انسان خوش ذوق و هنرمندی بوده است. کسی که این کار را می کند باید در زمینه های بافت فرش، رنگرزی، شناخت رنگ های فرش و مواد اولیه مهارت های کافی را داشته باشد.

کدام آسیب ها

شاید از خود بپرسید در چه مواقعی می توانید به هنرمند رفوگری مراجعه کنید. در اینجا ما لیستی از متداول ترین آسیب های فرش را برای شما آورده ایم:

  • بیدخوردگی: این آسیب متوجه فرش هایی که انبار شده اند و مورد استفاده قرار نگرفته اند. فرش های انبارها که در آنها جریان هود و تردد صورت نمی گیرد. باید مواظب این آسیب بوده و در صورت بروز آن را فورا برطرف کرد.
  • پوسیدگی: تمام فرش ها در معرض پوسیدگی هستند. شستشوی زیاد و رطوبت بالا می تواند باعث پوسیدگی در فرش شود. می توان با یک رفوگری به موقع این آسیب را برطرف کرد.
  • ساییدگی: این آسیب به دلیل فشارهای زیاد و استفاده های طولانی مدت از فرش اتفاق می افتد، که در آن کم کم پرزها از بین می روند.
  • پارگی: در هنگام حمل و نقل و یا ضربه امکان دارد، فرش پاره شود. باید بسیار مواظب باشید.
  • سوختگی: امکان دارد افتادن هر وسیله ی مشتعلی سبب سوختن فرش شود. اگر میزان سوختی کم باشد به راحتی می توان رفوگری را انجام داد اما مقادیر زیاد آن نیاز به متخصص این زمینه دارد.
  • رنگ و لکه
  • خرابی ریشه ها: عدم مراقبت صحیح از فرش به این آسیب منجر می شود.